Nowy rodzaj mleka dla chorych na autyzm
FULL HD 1080p
20-04-2018

Nowy rodzaj mleka dla chorych na autyzm

Jak polski rząd powinien wykorzystać rozwiązania dzisiejszej rewolucji technologicznej?
FULL HD 1080p
19-04-2018

Jak polski rząd powinien wykorzystać rozwiązania dzisiejszej rewolucji technologicznej?

Polska służba zdrowia nie jest jeszcze gotowa na wejście RODO
FULL HD 1080p
18-04-2018

Polska służba zdrowia nie jest jeszcze gotowa na wejście RODO

FULL HD 1080p
23-04-2018

PARP: 6 miliardów złotych do zainwestowania w ramach funduszy venture capital

Interwencja środków publicznych na polskim rynku venture capital jest niezbędna. Statystyki pokazują, że środki prywatne zasilające ten segment lokowane są na późniejszych etapach inwestycji przedsiębiorstw. Zaangażowanie państwa jest konieczne ze względu na koszty transakcji i skłonność do ryzyka. Patrząc na skalę interwencji widzimy w najbliższym czasie ponad 6 miliardów złotych do zainwestowania. Niezbędne będzie wyjście na rynki międzynarodowe. Należy tworzyć zespoły z całego świata, gdzie doświadczenie w dokonywaniu inwestycji jest już ogromne. Z drugiej strony trzeba poszukiwać celów inwestycyjnych na arenie międzynarodowej.

– Środki prywatne lokowane są w fundusze inwestujące na późniejszych etapach powiedział serwisowi eNewsroom Marek Ulman z Departamentu Wsparcia Instutucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościMobilizacja kapitału prywatnego wymaga więc realizacji pewnego rodzaju zachęt. Jedną z nich mogą być ulgi podatkowe, jak w krajach anglosaskich. Innym rozwiązaniem jest właśnie interwencja środków publicznych, jaka ma miejsce na rynku polskim. Bez tego kapitału mielibyśmy do czynienia jedynie z pojedynczymi transakcjami. Oprócz środków dostępnych dla funduszy venture capital, jako części polityki spójności, w ramach np. programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, dostępne są środki w ramach programów ramowych. Są one centralnie zarządzane przez Komisję Europejską. Dla funduszy VC oferta dostępna jest w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym. PARP jako punkt doradza i informuje o tych produktach oraz zaprasza do kontaktu – wskazał Ulman.

bezpośredni link: