SAR I PSML przygotują poradnik modelowego procesu zakupowego usług komunikacji marketingowej
FULL HD 1080p
18-01-2017

SAR I PSML przygotują poradnik modelowego procesu zakupowego usług komunikacji marketingowej

Roszkowski: W 2017 roku programy socjalne, inwestycje, pracownicy z Ukrainy, pożegnanie deflacji
FULL HD 1080p
17-01-2017

Roszkowski: W 2017 roku programy socjalne, inwestycje, pracownicy z Ukrainy, pożegnanie deflacji

Arendarski: 3% wzrostu PKB realne w 2017 roku
FULL HD 1080p
16-01-2017

Arendarski: 3% wzrostu PKB realne w 2017 roku

FULL HD 1080p
19-01-2017

Konsumpcja prywatna siłą napędową gospodarki w 2017. Co z eksportem?

Polska gospodarka w 2017 roku będzie działała w otoczeniu zmiennych warunków na rynkach globalnych. Tempo wzrostu globalnego PKB pozostaje na niskim poziomie poniżej 3%. Zgodnie z prognozą Coface sięgnie ono 2,7% w 2017 roku. Jest to konsekwencją niższego popytu ze strony dużych gospodarek wschodzących – Chiny, Brazylia, Rosja. Dwa ostatnie państwa powoli wychodzą z recesji, natomiast popyt płynący z tych gospodarek jest niższy niż w Chinach, które wpadły w spowolnienie. Mimo nadal imponującego wzrostu gospodarczego Chin, jest on niższy od standardów chińskich obserwowanych w ubiegłych latach. Znajduje to odzwierciedlenie w niższej dynamice globalnej wymiany handlowej. Otoczenie międzynarodowe w połączeniu z działaniami protekcjonistycznymi – narzucanymi przez niektóre kraje – jest co raz bardziej wymagające.

– Handel światowy słabnie, czego konsekwencją jest spadek polskiego eksportu – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej – W 2016 roku dynamika polskiego eksportu była nadal dodatnia, lecz znacznie niższa od dynamiki w 2015 roku. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi jest niepewność działań w Stanach Zjednoczonych, nieznany wciąż sposób realizacji polityki prezydenta-elekta Donalda Trumpa, zbliżające się konsekwencje Brexitu czy – w naszej ocenie – większa liczba upadłości brytyjskich przedsiębiorstw. To, co będzie się działo po zewnętrznej stronie naszej gospodarki może nie być sprzyjające. Nasi eksporterzy pozostaną aktywni na rynkach zagranicznych dzięki dużej konkurencyjności jakościowej i cenowej naszych produktów lub usług. Brakuje pewności, że eksport będzie kołem zamachowym naszej gospodarki. Coface ocenia, że konsumpcja prywatna gospodarstw i Polaków pozostanie siłą napędową gospodarki w 2017 roku. Nadal mamy do czynienia z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, stopa bezrobocia sięga najlepszego poziomu od 25 lat, mamy wzrost wynagrodzeń, wychodzimy z deflacji, po stronie konsumenta jest większa liczba pozytywnych czynników, wydatki z programu 500+ są angażowane w wyniki sprzedaży detalicznej. W drugiej połowie roku efekt statystyczny tych czynników może powoli wygasać, jednak konsumpcja prywatna nadal będzie podtrzymywała wzrost gospodarczy Polski. Pod dużym znakiem zapytania stoją inwestycje przedsiębiorstw. Powinniśmy wrócić do współfinansowania inwestycji z projektów unijnych i zaangażować większe środki z Unii Europejskiej w 2017 roku. Będzie to sprzyjało polskiemu wzrostowi gospodarczemu, ale także skłonność inwestycyjna przedsiębiorstw powinna powracać po zastoju z 2016 roku. Przewidujemy, że Polska gospodarka wzrośnie o 3,1%. Tempo będzie szybsze niż w ubiegłym roku – szacujemy, że wówczas wzrost gospodarczy sięgnął 2,7% – dodał Sielewicz

 

bezpośredni link: