Rejestracja udziału w transmisji

Bezpłatna konferencja online, 1 grudnia 2020 r., godz. 11.00–14.00: Kręgosłup na kanapie. Jak zadbać o zdrowie pracując zdalnie?

 

 

imię i nazwisko
e-mail
nazwa firmy
miasto/miejscowość
Dobrowolnie upoważniam eNewsroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych do przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) w celu korzystania z Portalu oraz newslettera. Zgadzam się jednocześnie na komunikację ze mną za pośrednictwem mojego adresu e-mail. Zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować za pośrednictwem adresu email: podane podczas rejestracji dane identyfikacyjne. Użytkownik ma prawo usunięcia danych lub ich poprawienia.