Rejestracja udziału w wydarzeniu

UDZIAŁ STACJONARNY Konferencja Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w gospodarce cyfrowej / Safety Management in the Digital Economy, 11-12 Maja 2022 r. / 11-12 May 2022 Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania ul. Armii Krajowej 19B / Częstochowa University of Technology, Faculty of Management; Sala 011 / Conference Room 011

 

 

imię i nazwisko
e-mail
nazwa firmy
miasto/miejscowość
Dobrowolnie upoważniam eNewsroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych do przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") w celu korzystania z Portalu oraz newslettera. Zgadzam się jednocześnie na komunikację ze mną za pośrednictwem mojego adresu e-mail. Zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować za pośrednictwem adresu email: podane podczas rejestracji dane identyfikacyjne.