on-line

PPK – SZANSA DLA POLAKÓW I GOSPODARKI
04-09-2018 15:00

PPK – SZANSA DLA POLAKÓW I GOSPODARKI

ZATORY PŁATNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA
05-09-2018 14:30

ZATORY PŁATNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RESTYTUCJA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
05-09-2018 13:00

RESTYTUCJA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
06-09-2018 12:00

RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAGROŻENIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ
05-09-2018 11:23

ZAGROŻENIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

POLSKA BEZGOTÓWKOWA
06-09-2018 10:00

POLSKA BEZGOTÓWKOWA

Gospodarcze Otwarcie Roku 2017
25-01-2017 10:00

Gospodarcze Otwarcie Roku 2017

Transmisja Wielkiej gali Wiktorii

Transmisja Wielkiej gali Wiktorii

KIG Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

KIG Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

Formularz rejestracji

imię i nazwisko
instytucja
e-mail/login
hasło
potwierdź hasło
telefon
Dobrowolnie upoważniam eNewsroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, Kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych do przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) w celu korzystania z transmisji on-line. Zgadzam się jednocześnie na komunikację ze mną tylko za pośrednictwem mojego adresu e-mail lub telefonu oraz zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować za pośrednictwem Konta Użytkownika podane podczas rejestracji dane identyfikacyjne. Użytkownik ma prawo usunięcia danych lub ich poprawienia.