on-line

Gospodarcze Otwarcie Roku 2017
25-01-2017 10:00

Gospodarcze Otwarcie Roku 2017

Konferencja Coface Country Risk 2016

Konferencja Coface Country Risk 2016

Transmisja Wielkiej gali Wiktorii

Transmisja Wielkiej gali Wiktorii

KIG Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

KIG Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

Formularz rejestracji

imię i nazwisko
instytucja
e-mail/login
hasło
potwierdź hasło
telefon
Dobrowolnie upoważniam eNewsroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, Kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych do przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) w celu korzystania z transmisji on-line. Zgadzam się jednocześnie na komunikację ze mną tylko za pośrednictwem mojego adresu e-mail lub telefonu oraz zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować za pośrednictwem Konta Użytkownika podane podczas rejestracji dane identyfikacyjne. Użytkownik ma prawo usunięcia danych lub ich poprawienia.