Poniższy kod należy wkleić na własną stronę WWW

rozmiar oryginalny [640x360]:
<iframe src='https://enewsroom.pl/iframe.php?vid=e42b779c82e0aa53da2965394417184c
&pic=&src=1&w=640&h=360' width='640' height='360'
frameborder='0' scrolling='no'></iframe>

75% oryginalnego rozmiaru [480x270]:
<iframe src='https://enewsroom.pl/iframe.php?vid=e42b779c82e0aa53da2965394417184c
&pic=&src=1&w=480&h=270' width='480' height='270'
frameborder='0' scrolling='no'></iframe>

50% oryginalnego rozmiaru [320x180]:
<iframe src='https://enewsroom.pl/iframe.php?vid=e42b779c82e0aa53da2965394417184c
&pic=&src=1&w=320&h=180' width='320' height='180'
frameborder='0' scrolling='no'></iframe>